Anton Philips 1874-1951 (Dutch Edition) by Marcel Metze PDF

By Marcel Metze

In 1895 trok de 21-jarige Anton Philips, na drie jaar HBS en een level op de Amsterdamse en Londonse beursvloer, naar het provinciestadje Eindhoven om zijn oudere broer Gerard te helpen met het verkopen van gloeilampen. In twee decennia groeide hij uit tot een topondernemer van on-Nederlands - ja, van wereldformaat, dankzij zijn enorme geldingsdrang, charme, ondernemersbloed, strategisch expertise, en werklust. Hij loodste het bedrijf door de Eerste Wereldoorlog, de krach van 1929, de recessie van de jaren dertig én de Tweede Wereldoorlog, en bouwde het en passant uit tot een wereldwijd opererende elektronica-multinational.

Onderzoeksjournalist Marcel Metze dook in de archieven van Philips Electronics en van de familie Philips en diepte daaruit vele honderden nog ongepubliceerde brieven en documenten op. Op foundation hiervan schreef hij een biografie van deze Nederlandse tycoon.

Metze schreef een spannende, levendige, genadeloos eerlijke biografie, die de lezer van zeer nabij met de guy en zijn spel laat 'meeleven'. Anton Philips used to be geen 'graaier' en hij bouwde zijn koninkrijk niet op riskante financieringen. Maar zoals Metze laat zien, kon hij behalve charmant ook demanding zijn, kon hij zowel bóven als ónder de gordel slaan. Anton Philips was once geen denker maar een doener. En steeds vanuit die geldingsdrang: 'ze zullen weten wie ze voor zich hebben'.

Show description

Read or Download Anton Philips 1874-1951 (Dutch Edition) PDF

Best dutch ebooks books

Get Wilde vijg (Dutch Edition) PDF

Met gevaar voor eigen leven ontvlucht de twintigjarige Badra haar geboortedorp, waar zij tegen haar zin is uitgehuwelijkt aan een oudere rijke guy. In Tanger neemt zij haar intrek bij haar mondaine tanteSelma en leert het grote stadsleven kennen, dat in schril distinction staat met het benauwende traditionele leven op het Marokkaanse platteland.

Orgelman (Dutch Edition) by Mark Schaevers PDF

Orgelman verhaalt de wonderlijke wedergeboorte van een door Hitler vernietigd kunstenaar: Felix Nussbaum. was once zijn bestaan als balling vanaf 1933 moeilijk, aan het eind van de oorlog werd het tot op de grond verschroeid. Evenmin als zijn vrouw Felka Platek keerde Nussbaum terug van het laatste delivery naar het Oosten vanuit de Mechelse Dossinkazerne; niks restte van zijn schilderijen en zijn grote faam in het Berlijnse interbellum.

Geluk voor kinderen (Dutch Edition) by Leo Bormans,Sebastiaan van Doninck PDF

Eindelijk geluk op kindermaat in een magisch en groot boek Geluksexpert Leo Bormans, auteur van het succesvolle the area e-book of Happiness, schreef nu ook voorleesverhalen voor kinderen over de tien sleutels van geluk. Geluk voor kinderen is een speelse zoektocht naar oprecht geluk en een hot nest.

Download e-book for kindle: Tegen verkiezingen (Dutch Edition) by David van Reybrouck

Onze representatieve democratie raakt steeds meer in het slop. De legitimiteit ervan wordt aangetast: steeds minder mensen gaan stemmen, kiezers worden grilliger in hun keuze, het ledenaantal van politieke partijen loopt dramatisch terug. Daarbij wordt de efficiëntie van de democratie minder: krachtdadig besturen wordt problematisch, politici moeten hun beleid steeds vaker afstemmen op de volgende verkiezingen.

Extra resources for Anton Philips 1874-1951 (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Anton Philips 1874-1951 (Dutch Edition) by Marcel Metze


by Brian
4.1

Rated 4.74 of 5 – based on 4 votes